Uwaga: Niniejszy kwestionariusz jest autotestem, bazuje na Twojej znajomości samego siebie i może dotyczyć sytuacji czysto hipotetycznych. Jest kierowany do trzeciej osoby liczby pojedynczej płci męskiej jako do człowieka, celowo bez zróżnicowania ze względu na płeć.
1. Wyobraź sobie, że jesteś koordynatorem kampanii promocyjnej firmy, w której pracujesz. Właśnie „wpadło” Wam nowe zlecenie. Jak działasz?
Określasz ścisłe metody działania i oczekujesz rezultatów, które konsekwentnie egzekwujesz
Nakreślasz kluczowe kierunki działania i pozostawiasz dużą swobodę podwładnym, dając im możliwość wyboru sposobu wykonania zadania
 Przeprowadzasz burzę mózgów, której efektem będzie wspólne opracowanie planu działania
1 / 23