Informacja dla wypełniającego
Wypełniając niniejszy Kwestionariusz predyspozycji zawodowych dowiesz się jakim jesteś typem lidera. Dodatkowo będziesz mógł otrzymać interpretację wyników w formie certyfikatu, którym możesz wzbogacić swoje CV. Zwiększy to Twoją konkurencyjność na rynku pracy.
Informacja dla rekrutera
Niniejszy Kwestionariusz predyspozycji zawodowych pomaga zweryfikować styl zarządzania reprezentowany przez potencjalnego kandydata i określić predyspozycje do objęcia stanowiska kierowniczego.

UWAGA!
Niniejszy Kwestionariusz predyspozycji zawodowych to profesjonalne narzędzie, stworzone na zamówienie firmy CreActive Team na potrzeby działu HR. Został przygotowany przez grupę psychologów społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w oparciu o najnowszą literaturę z zakresu stylów kierowania. Cel tego testu psychologicznego to diagnostyka stylu zarządzania reprezentowanego przez potencjalnego kandydata. Atrakcyjność tego testu polega na możliwości uzyskania natychmiastowego rezultatu w postaci profilu osobowościowego. W przystępny i rzeczowy sposób służy on jako forma autodiagnozy.